LET OP: Door drukte kan je pakket wat langer onderweg zijn.
Drukwerk en promotie

Skin Type Category Form

Meld je aan om dit product te bestellen

Geeft met behulp van verschillende vragen aan voor welke Skin Type Catergory het pigment geschikt is. De skin type category is de uitkomst nadat de klant het Skin Type Report formulier heeft ingevuld.